Deski Elewacyjne Kompozytowe

Kompozytowe deski elewacyjne produkowane są przez firmę NewTechWood Ltd z siedzibą w Teksasie – będącego światowym liderem w tej dziedzinie. Deski elewacyjne UltraShield są najlepszym rozwiązaniem dla ścian zewnętrznych domu, łącząc w sobie wytrzymałość i trwałość. System oferuje niepowtarzalne kolory i wzory imitujące drewno , łącząc przy tym wysoką odporność na zabrudzenia oraz promieniowanie UV. Dzięki tym zaletom udało się uzyskać produkt praktycznie bezobsługowy z niskimi kosztami utrzymania.

Elewacyjne deski kompozytowe występują w następujących trzech odmianach kolorów: teak, walnut, ciemny brąz przy następujących kształtach: a. deska elewacyjna o profilu pełnym 141 x 13 x 2800mm; b. deska elewacyjna o profilu komorowym 141 x 15 x 2900mm.
 

Opis produktu

Deski elewacyjne oraz kompozytowe deski elewacyjne składają się z mieszanki mączki drzewnej oraz polimerów HDPE – w proporcjach 60 % do 30%. Dzięki takiemu składowi zawartości drewna w materiale, deski elewacyjne mają powierzchnię oraz strukturę przypominającą w dotyku naturalne drewno. Polimery wchodzące w skład mieszanki odpowiadają natomiast za odporność na warunki atmosferyczne, trwałość oraz kolor. Między poszczególnymi sztukami nie ma różnic, jak to jest w przypadku drewna tradycyjnego, gdzie występują dodatkowe sęki oraz brak jest jednolitego koloru. Stąd też deski elewacyjne świetną alternatywą dla tradycyjnego drewna.
 

Kompozytowe Deski Elewacyjne

Przeznaczenie: Elewacje Drewniane

Dostępne przekroje: lita deska kopozytowa
komorowa deska kompozytowa

Dostępne wymiary Deska elewacyjna o profilu pełnym

141 x 13 x 2800mm

Deska elewacyjna o profilu komorowym

141 x 15 x 2900mm

Kolory Desek Kompozytowych

Walnut

Teak

Cieny braz

 

Montaż
Przed przystąpieniem do właściwego montażu, należy stosować się do kilku podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy pamiętać, że realizacja każdego projektu instalacyjnego wymaga stosowania odpowiedniego wyposażenia ochronnego w celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka odniesienia urazów. Podczas przenoszenia, cięcia i instalowania produktów zaleca się stosowanie następującego wyposażenia ochronnego: rękawic, ochraniacza dróg oddechowych, długich rękawów, spodni i okularów ochronnych, przy czym dopuszcza się stosowanie dodatkowego wyposażenia. Dopuszczalne jest użycie standardowych narzędzi do obróbki drewna. Zaleca się, aby wszystkie ostrza miały węglikowe krawędzie. Warto stosować standardowe wkręty ze stali nierdzewnej lub dopuszczalne powlekane wkręty i gwoździe. W niezwykle ważnym aspekcie środowiska należy pamiętać o tym, że prawidłowa instalacja produktu wymaga czystej, gładkiej, płaskiej i mocnej powierzchni. Przed przystąpieniem do montażu jakiegokolwiek rodzaju okładziny, należy najpierw sprawdzić miejscowe przepisy budowlane. Jeżeli instalacja nie zostanie przeprowadzona natychmiast, produkty należy trwale przechowywać na płaskiej powierzchni. Przed rozpoczęciem instalacji elewacji należy ją rozplanować tak, aby zapewnić możliwie jak najlepszy wygląd elewacji. Przepisy budowlane i rozporządzenia dotyczące warunków zabudowy odnoszą się generalnie do budowli stałych, obejmujących wszystko, co jest trwale związane z gruntem lub przytwierdzone do budynku. Dlatego prawie każdy rodzaj okładziny elewacyjnej wymaga pozwoleń lub podlega kontroli odpowiedniego wydziału ds. budownictwa. Zalecamy sporządzenie rysunku zaplanowanego przez Państwa projektu w celu zminimalizowania ryzyka błędu i wykonania idealnej okładziny elewacyjnej.

Konstrukcja spodnia
Zalecamy stosowanie legarów aluminiowych lub drewnianych impregnowanych ciśnieniowo jako konstrukcji spodniej. Każda deska elewacyjna musi opierać się na legarze o wymiarze NIE WIĘKSZYM niż 500 mm (1,64 stopy) od środka do środka. Szczególna dbałość jest wymagana w celu zamontowania odpowiedniego legarowania w obrębie i dookoła przeszkód, takich jak okna, deski okapowe, podbitki, orynnowanie, punkty wentylacyjne itp. Poniżej znajduje się przykład warstw, które pojawiają się w typowym montażu, jednak niezależnie od tego każdy montaż musi zostać poprzedzony konsultacją z uprawnionym specjalistą.

Montaż legara
Należy zasięgnąć konsultacji specjalisty budowlanego odnośnie barier paroizolacyjnych i izolacji odpowiednich dla Państwa projektu. Tam, gdzie konieczne jest zastosowanie bariery paroizolacyjnej, powinna to być bariera typu oddychającego i musi ona zostać umieszczona za legarami, aby zapewnić minimum 25 mm przestrzeni dla przepływu powietrza za okładziną elewacyjną. Legary drewniane należy zamocować w odległości 500 mm od środków za pomocą odpowiedniego wkrętu A4 z łbem stożkowym ze stali nierdzewnej do drewna/muru. Wszystkie legary muszą być płaskie i wypoziomowane względem powierzchni ściany; w razie potrzeby należy użyć podkładek dystansowych:
1. Należy umieścić deskę okładziny elewacyjnej tak, aby strona z piórem była skierowana do dołu,
2.Następnie należy umieścić spinkę aluminiową (AW-08) na szczycie deski i zamocować ją bezpośrednio do legara.
3. Powtórzyć krok 2 i zamocować spinkę aluminiową (AW-08) do każdego legara, upewniając się, że każda spinka przytrzymuje górną część deski elewacyjnej.
4. Teraz należy zamocować deskę i ustalić współczynnik rozszerzenia i skurczenia. Dokonamy tego poprzez zastosowanie dodatkowego otworu na każdej spince AW-08. Zamocujemy deskę pośrodku w celu umożliwienia równomiernego rozszerzania i kurczenia po każdej stronie deski.
5. Następnie należy powtórzyć kroki 1-4 i zamontować wszystkie deski okładziny elewacyjnej aż do osiągnięcia szczytu ściany.
6. Deska elewacyjna znajduje się wyżej niż legar, wskutek czego deska musi zostać docięta do zrównania się z legarem.
7. Możemy zobaczyć deskę, która została docięta w celu dopasowania do wysokości legara.
8. Następnie, będziemy dodawać kilka dodatkowych legarów z boku okładziny elewacyjnej, aby wykończyć krawędź i zakryć końce; następnie na szczycie dodamy deskę okapową w celu wykonania obramowania. Można zobaczyć, że obie strony okładziny elewacyjnej mają teraz legary uzupełnione do takiej samej wysokości i grubości, jak okładzina elewacyjna.
9. Teraz montaż legarów i desek okładziny elewacyjnej jest zakończony. Należy przejść do kolejnej sekcji, aby zobaczyć sposób wykończania narożników wewnętrznych, narożników zewnętrznych i punktów połączeń.

Czyszczenie i pielęgnacja
Konserwacja deski zależna jest od rodzaju problemu, który wystąpił. Należy jednak pamiętać o kilku kluczowych ogólnych zasadach i stosować się do nich. Po pierwsze, możliwe jest używanie myjki ciśnieniowej, z końcówką płasko strumieniową, jednak wyłącznie pod ciśnieniami poniżej 1,500 psi i z odległości min 30cm od podestu. Podczas stosowania myjki ciśnieniowej konieczne jest zachowanie maksymalnej ostrożności ze względu na to, że Państwa podest może być uszkodzony. Po drugie, nieusunięcie zabrudzeń z dylatacji może powodować pojawienie się plam, grzyba i pleśni. Nigdy nie wolno używać metalowego szpadla do usuwania lodu lub śniegu z podestu. Aby zachować 25-letnią ograniczoną gwarancję na plamy, olej, tłuszcz i żywność należy koniecznie usuwać zabrudzenia z powierzchni w możliwie najkrótszym okresie czasu. Wynikiem temperatury i wilgotności występujących w Państwa regionie zamieszkania będzie pojawienie się grzyba i pleśni o różnym natężeniu. Podczas chodzenia należy zachować ostrożność; zalecamy stosowanie obuwia.

Szczegółowe zasady konserwacji:
1. W przypadku zabrudzenia i odpadków:
Odpadki zalegające na powierzchni należy spłukać wodą z węża ogrodowego. W celu usunięcia zabrudzeń i odpadków zalegających w zagłębieniach tekstury należy użyć ciepłej wody z mydłem i miękkiej niemetalowej szczotki do szorowania. Najlepsze jestszorowanie w kierunku zgodnym z przebiegiem słojów.
2. W przypadku garbnika:
Do pojawiania się garbnika dochodzi wówczas, gdy w dylatacjach podestu zaczyna zalegać materiał organiczny, a pod nim zbiera się woda. Dlatego najlepiej usunąć odpadki z dylatacji za pomocą węża ogrodowego, szpachelki lub miękkiej miotły. Utrzymywanie dylatacji w czystości zmniejsza ryzyko pojawiania się garbnika i sprawia, że podest jest czystszy.
3. Lód i śnieg:
W celu stopienia śniegu i lodu należy użyć chlorku wapnia lub soli kamiennej. Chlorek sodu i sól kamienna mogą pozostawić biały osad, który można łatwo usunąć przy pomocy ciepłej wody z mydłem i miękkiej niemetalowej szczotki do szorowania.
4. Olej/tłuszcz/żywność Rozlany olej / tłuszcz / żywność:
Należy je niezwłocznie usunąć. W celu oczyszczenia należy zastosować ciepłą wodę z mydłem i miękką niemetalową szczotkę do szorowania. Tłuszcz i olej mogą wymagać zastosowania uniwersalnego środka czyszczącego, jeżeli ciepła woda z mydłem i miękka niemetalowa szczotka do szorowania okażą się nieskuteczne. Należy sprawdzić u producenta, jakie środki czyszczące są odpowiednie do stosowania na Państwa podeście.
5. Grzyb i pleśń:
Grzyb i pleśń pojawia się okresowo w warunkach codziennego użytkowania. Dlatego, grzyb i pleśń mogą pojawić się na podeście wówczas, gdy materiał organiczny, w tym między innymi drewno, gnijące liście i pyłki, współistnieją z powietrzem i wodą, w warunkach podwyższonej temperatury. Nie istnieje sposób całkowitego wyeliminowania grzyba i pleśni; dlatego możemy jedynie minimalizować ich pojawianie się poprzez możliwie jak najszybsze usuwanie gnijących materiałów organicznych. W przypadku występowania grzyba i pleśni, należy przeprowadzić czyszczenie przy użyciu ciepłej wody z mydłem i miękkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

Nieregularne źródła ciepła / ogień
Podest kompozytowy wykazuje tendencje do zatrzymywania ciepła, niezależnie od tego, czy oddziaływa ono na niego w sposób bezpośredni, czy też pośredni. Nieregularne źródła ciepła, w tym między innymi paleniska, kominki i grille, oraz ogień mogą uszkodzić powierzchnię podestu . Należy zachowywać właściwą ostrożność wobec nieregularnych źródeł ciepła i ognia, aby nie dopuścić do uszkodzenia podestu.

Prace murarskie
Podczas prac murarskich, podest musi być permanentnie zakryty, najlepiej plandeką lub folią przeznaczoną do zastosowań budowlanych. Osady mineralne, stanowiąca pozostałość prac budowlanych, mogą mieszać się z wodą i odparowywać, pozostawiając osady tworzące białe ślady na powierzchni podestu. Aby zapobiec pojawieniu się tego problemu, należy dopilnować, aby konstrukcja murarska/cementowa zawiązała się właściwie przed przystąpieniem do instalacji podestu. Jeżeli na powierzchni podestów pozostają osady mineralne, w celu zachowania pierwotnego wyglądu podestu należy regularnie przeprowadzać konserwację.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

W celu zasięgnięcia porady specjalisty lub umówienia wizyty przedstawiciela prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:
+48.883-119-868

 

Katalog Produktow