Deski Tarasowe Kompozytowe

W ciągłej sprzedaży posiadamy renomowane produkty amerykańskiego producenta firmy NewTechWood Ltd z siedzibą w Teksasie. Firma zdobyła światowe uznanie ponieważ wytwarzene przez nią produkty łączące naturalne drewno z polimerami są atrakcyjne, innowacyjne oraz godne zaufania. Firma NewTechWood jest pionierem w produkcji kompozytowych desek na tarasy, elewacje oraz ogrodzenia. Od początku rozpoczęcia produkcji w 2004 roku firma ta zawsze była w czołówce firm rozwijających technologię kompozytową, wnosząc piękno oraz praktyczności do czasu spędzanego na świeżym powietrzu.

 

Opis produktu

Nasza deska tarasowa kompozytowa jest niezwykle trwała, solidna i odporna na zarysowania, a przy tym cechuje ją nieprzeciętnie atrakcyjny wygląd i trwałość koloru. Deski tarasowe kompozytowe pokryte są w całości polimerowym kompozytem drewna, który tworzy warstwę ochroną ze wszystkich jej czterech stron. Powłoka i rdzeń są wytłaczane razem w bardzo wysokiej temperaturze. Nie zawierają żadnych klejów i chemikaliów, które zagrażałyby środowisku. Rdzeń deski zrobiony jest z wyselekcjonowanego i bardzo gęsto przetworzonego drewna twardego oraz włókien drewna miękkiego, które gwarantują większą wytrzymałość i trwałość produktu. Deska tarasowa kompozytowa w 100% podlega recyklingowi.

Kompozytowe deski tarasowe znajdujące się w naszej ofercie łączy sprawdzona wytrzymałość dużej gęstości polietylenu i włókna drzewnego z zewnętrzną plastikową osłoną, która otacza deskę ze wszystkich stron i chroni ją przed zarysowaniem, plamami oraz utratą koloru.

 

Testy na śliskość desek Ultrashield zostały przeprowadzone na podstawie 2 norm:

1 Grupa – wykładziny PCV – norma EN 13893

antypoślizgowość: Klasa DS

na podstawie badania 130423003SHJ-BP-1 z dnia 26.08.2013r

2 Grupa – płytki podłogowe – norma DIN51130

Grupa R11 – kąt poślizgu 19,7°

na podstawie badania o nr GZ12060103-2 z dnia 12.04.2013r.

 

Kompozytowe Deski Tarasowe

Przeznaczenie: Tarasy Drewniane

Dostępne przekroje: deska z otoworami
Dostępne wymiary Deska Ultrashield UH02

22,5x138x2800mm

Deska Ultrashield UH22
22,5x210x2800mm

Kolory Desek Kompozytowych

IPE

Maple

Walnut

Teak

Light Grey

Oak

Antique

 

Montaż produktu
Zalecenia ogólne
Podczas przenoszenia, cięcia i instalowania produktu zaleca stosowanie następującego wyposażenia ochronnego: rękawic, ochraniacza dróg oddechowych, długich rękawów, spodni i okularów ochronnych, przy czym dopuszcza się stosowanie dodatkowego wyposażenia. Przyjmuje się, że możliwe jest użycie standardowych narzędzi do obróbki drewna. Zaleca się, aby wszystkie ostrza miały węglikowe krawędzie. Zaleca się standardowe wkręty ze stali nierdzewnej lub dopuszczalne powlekane wkręty i gwoździe.
Właściwa instalacja wymaga czystej, gładkiej, płaskiej i mocnej powierzchni. Przed przystąpieniem do instalacji jakiegokolwiek rodzaju podestu, należy najpierw sprawdzić miejscowe przepisy budowlane. Jeżeli instalacja nie zostanie przeprowadzona natychmiast, produkty UltraShield należy trwale przechowywać na płaskiej powierzchni. Absolutnie nie wolno ich składać na powierzchni, która nie jest płaska.
Przed rozpoczęciem instalacji podestu należy go rozplanować tak, aby zapewnić możliwie jak najlepszy wygląd podestu. Przepisy budowlane i rozporządzenia dotyczące warunków zabudowy odnoszą się generalnie do budowli stałych, obejmujących wszystko, co jest trwale związane z gruntem lub przytwierdzone do budynku. Deski tarasowe kompozytowe nie są przeznaczone do użytku w roli kolumn, słupów wsporczych, belek, legarów, podłużnic lub innych głównych elementów nośnych. Produkty muszą opierać się na konstrukcji zgodnej zprzepisami budowlanymi.
Deski tarasowe kompozytowe nie mogą być instalowane bezpośrednio na płaskiej powierzchni. Muszą one być instalowane na konstrukcji wsporczej, dzięki czemu zapewniony jest odpowiedni i swobodny przepływ powietrza pod podestem w celu zapobieżenia nadmiernemu wchłanianiu wody. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji w obszarze całego podestu wymaga minimum 6cm ciągłego obszaru swobodnego netto pod podestem, aby powietrze mogło krążyć pomiędzy sąsiednimi elementami, umożliwiając drenaż i schnięcie.

 

Montaż właściwy
Konstrukcja
Najpierw należy ustalić rozpiętość legarów, to znaczy, jak daleko od siebie mają znajdować się legary. Konstrukcja musi być całkowicie wypoziomowana przed zamontowaniem jakichkolwiek desek. Podczas montażu desek, pierwsza i ostatnia deska w Państwa projekcie musi zostać przybita, przykręcona lub zamocowana przy użyciu akcesoriów początkowych. Każda kolejna deska zostanie zainstalowana przy użyciu ukrytego elementu złącznego.
 

Opcja 1: Wkręt z boku
1. Po obliczeniu rozpiętości odeskowania i wykonaniu konstrukcji podestu, pierwsza deska jest gotowa do montażu.
2. Najpierw należy wstępnie nawiercić otwór pod wkręt przez rowek deski i w głąb legara.
3. Następnie, zamocować wkręt w otworze pokazanym na schemacie 1 i 2.
Podest

Opcja 2: Wkręt od góry
1. Po obliczeniu rozpiętości odeskowania i wykonaniu konstukcji podestu, pierwsza deska jest gotowa do montażu.
2. Najpierw należy zaznaczyć planowane punkty nawiercenia na górze deski w sposób pokazany na schemacie 3.
Uwaga: W przypadku mocowania powierzchniowego, minimalna odległość wynosi:
A. Od końców deski 1-11/2” (38mm)
B. Od boków deski 1” (26 mm)
3. Należy wstępnie nawiercić otwór pod wkręt przez deskę i w głąb legara.
4. Następnie, zamocować wkręt w otworze pokazanym na schemacie 4.
5. Powtórzyć kroki 1-4 dla każdego legara w przypadku pierwszej i ostatniej deski swojego podestu.
Uwaga: Wykonując ostatnie cięcia, zalecamy zaznaczenie linii za pomocą linki kredowanej i docięcie piłą tarczową, desek podestowych, które rozjechały się podczas montażu.

Opcja 3: Klips startowy
1. Klips startowy można wykorzystać poprzez przykręcenie klipsa do legara
2. Najpierw należy wstępnie nawiercić legar, a następnie zamocować klips w legarze.
3. Następnie należy wcisnąć pierwszą deskę w klips.

 

Ukryte elementy złączne
Montaż elementów złącznych jest stosunkowo prosty i szybki w porównaniu do zwykłych desek.
Przed zamontowaniem ukrytych elementów złącznych w należy zawsze określić, jakiego rodzaju styl/wzór przyjmiemy dla swojego podestu. Należy zaplanować rozmieszczenie klipsów ustalających i ruchomych na każdym legarze.
Istnieją dwie opcje montaży ukrytych elementów złącznych:

Opcja 1: System T-Clip
1. Najpierw należy wsunąć spinki TC-1 i TC-2 w rowek desek, przy czym wkręty mają być skierowane łbami do góry.
2. Po ustawieniu spinek TC-1 i TC-2 na swoim miejscu należy wsunąć kolejną deskę w elementy złączne, jak pokazano na schemacie 6 i 7.
3. Następnie przykręcić spinki TC-1 i TC-2 od góry.
4. Powtarzać kroki 1-3 do momentu, gdy podest będzie gotowy.

Opcja 2: System UltraLock
1. Najpierw należy wsunąć spinki UL-1 i UL-2 w rowki desek pod kątem 30-45 stopni przy
odpowiadających im legarach.
2. Po wciśnięciu spinki, spinka będzie gotowa do zamontowania w legarach.
3. Następnie należy przykręcić spinki do legarów pod kątem 45 stopni.
4. Po przykręceniu wszystkich spinek, kolejna deska zostanie przyłożona pod kątem 30-45 stopni i
następnie wepchnięta na miejsce, jak pokazano na schemacie 12.
5. Powtarzać kroki 1-4 do momentu, gdy podest będzie gotowy.
Deska czołowa
Najpierw należy upewnić się co do wykonywanego typu montażu deski czołowej. Istnieją dwa rodzaje:

Opcja 1: Montaż w poprzek długości desek podestowych
1. Najpierw należy zmierzyć odległość od miejsca umocowania deski do końca podestu, na którym deska czołowa ma zostać zamontowana.
2. Po dokonaniu pomiaru, należy zapamiętać, że dylatacja wynosi 2 mm/metr od spinki mocującej.
3. Z uwagi na to, że na końcu podestu znajdzie się dylatacja, na końcu legara należy dołożyć dodatkowy element drewniany w celu zapewnienia wymiaru dylatacji.

4. Teraz nastąpi montaż deski czołowej na klocu drewna i legarze, zgodnie ze sposobem pokazanym na schemacie 13.

Opcja 2: Montaż w poprzek szerokości desek podestowych

1. Jeżeli w wyniku dokonanego przez Państwa montażu krawędź deski wystaje poza legar, należy wówczas zastosować pod nią kloc drewniany, jak pokazano na schemacie 15. Jeżeli w wyniku dokonanego montażu krawędź deski jest zlicowana z legarem, wówczas deska czołowa zostanie zamontowana nad legarem.
2. Najpierw należy wstępnie nawiercić otwory dla deski czołowej. Deska czołowa powinna zostać nawiercona większymi otworami lub nafrezowana, aby umożliwić rozszerzanie się i kurczenie i zamocowana na którymkolwiek końcu lub pośrodku, jak pokazano na schemacie 17. W przypadku większych otworów, należy użyć podkładek.
3. Deska czołowa zostanie zamontowana do kloca drewna i legara.

Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie i konserwację przeprowadza się w zależności od problemu, który wystąpił. Należy jednak pamietać o kilku podstawowych zasadach i stosować się do nich. Możliwe jest stosowanie myjki ciśnieniowej, z końcówką płasko strumieniową, jednak wyłącznie pod ciśnieniami poniżej 1,500 psi i z odległości min 30cm od podestu. Podczas stosowania myjki ciśnieniowej konieczne jest zachowanie maksymalnej ostrożności ze względu na to, że podest może być uszkodzony. Nieusunięcie zabrudzeń z dylatacji może powodować pojawienie się plam, grzyba i pleśni. Ponadto nigdy nie wolno używać metalowego szpadla do usuwania lodu lub śniegu z podestu. Aby zachować 25-letnią ograniczoną gwarancję na plamy, olej, tłuszcz i żywność należy koniecznie usuwać zabrudzenia z powierzchni w możliwie najkrótszym okresie czasu. Wynikiem temperatury i wilgotności występujących w danym regionie zamieszkania będzie pojawienie się grzyba i pleśni o różnym natężeniu. Na koniec należy pamietać o zachowaniu ostrożności podczas chodzenia, zalecane jest ubieranie obuwia.

Szczegółowe zasady konserwacji:
1. w przypadku zabrudzenia i odpadków:
Odpadki zalegające na powierzchni należy spłukać wodą z węża ogrodowego. W celu usunięcia zabrudzeń i odpadków zalegających w zagłębieniach tekstury należy użyć ciepłej wody z mydłem i miękkiej niemetalowej szczotki do szorowania. Najlepsze jestszorowanie w kierunku zgodnym z przebiegiem słojów.
2. w przypadku garbnika:
Do pojawiania się garbnika dochodzi wówczas, gdy w dylatacjach podestu zaczyna zalegać materiał organiczny, a pod nim zbiera się woda. Dlatego najlepiej usunąć odpadki z dylatacji za pomocą węża ogrodowego, szpachelki lub miękkiej miotły. Utrzymywanie dylatacji w czystości zmniejsza ryzyko pojawiania się garbnika i sprawia, że podest jest czystszy.
3. lód i śnieg
W celu stopienia śniegu i lodu należy użyć chlorku wapnia lub soli kamiennej. Chlorek sodu i sól kamienna mogą pozostawić biały osad, który można łatwo usunąć przy pomocy ciepłej wody z mydłem i miękkiej niemetalowej szczotki do szorowania.
4. olej/tłuszcz/żywność Rozlany olej / tłuszcz / żywność
Należy je niezwłocznie usunąć. W celu oczyszczenia należy zastosować ciepłą wodę z mydłem i miękką niemetalową szczotkę do szorowania. Tłuszcz i olej mogą wymagać zastosowania

uniwersalnego środka czyszczącego, jeżeli ciepła woda z mydłem i miękka niemetalowa szczotka do szorowania okażą się nieskuteczne. Należy sprawdzić u producenta, jakie środki czyszczące są odpowiednie do stosowania na Państwa podeście.
5. grzyb i pleśń
Grzyb i pleśń pojawia się okresowo w warunkach codziennego użytkowania. Dlatego, grzyb i pleśń mogą pojawić się na podeście wówczas, gdy materiał organiczny, w tym między innymi drewno, gnijące liście i pyłki, współistnieją z powietrzem i wodą, w warunkach podwyższonej temperatury. Nie istnieje sposób całkowitego wyeliminowania grzyba i pleśni; dlatego możemy jedynie minimalizować ich pojawianie się poprzez możliwie jak najszybsze usuwanie gnijących materiałów organicznych. W przypadku występowania grzyba i pleśni, należy przeprowadzić czyszczenie przy użyciu ciepłej wody z mydłem i miękkiej niemetalowej szczotki do szorowania.
Nieregularne źródła ciepła / ogień
Podest kompozytowy wykazuje tendencje do zatrzymywania ciepła, niezależnie od tego, czy oddziaływa ono na niego w sposób bezpośredni, czy też pośredni. Nieregularne źródła ciepła, w tym między innymi paleniska, kominki i grille, oraz ogień mogą uszkodzić powierzchnię podestu . Należy zachowywać właściwą ostrożność wobec nieregularnych źródeł ciepła i ognia, aby nie dopuścić do uszkodzenia podestu.

Prace murarskie
Podczas prac murarskich, podest musi być permanentnie zakryty, najlepiej plandeką lub folią przeznaczoną do zastosowań budowlanych. Osady mineralne, stanowiąca pozostałość prac budowlanych, mogą mieszać się z wodą i odparowywać, pozostawiając osady tworzące białe ślady na powierzchni podestu. Aby zapobiec pojawieniu się tego problemu, należy dopilnować, aby konstrukcja murarska/cementowa zawiązała się właściwie przed przystąpieniem do instalacji podestu. Jeżeli na powierzchni podestów pozostają osady mineralne, w celu zachowania pierwotnego wyglądu podestu należy regularnie przeprowadzać konserwację.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

W celu zasięgnięcia porady specjalisty lub umówienia wizyty przedstawiciela prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:
+48.883-119-868

 

Katalog Produktow